Oli Ecològic

L’Agricultura Ecològica (AE) és un sistema de producció agrícola que utilitza tècniques que permeten respectar i harmonitzar el triangle format pel medi ambient, el cultiu i les persones, sense oblidar de prioritzar la qualitat de l’oli obtingut.

Sempre es promouen els propis mecanismes de la naturalesa per al control de les plagues i malalties, per l’adobament i per al maneig del cultiu en general.

Per tal d’assegurar que els aliment arribin al consumidor amb les condicions òptimes existeix el Consell català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que realitza controls exhaustius, a través dels quals garanteix que els productes amb el seu distintiu no han estat contaminats amb pesticides ni transgènics.