Oli Integrat

La Producció Integrada és un sistema agrícola d’elaboració d’aliments, que es basa en aplicar una combinació harmònica de factors biològics, agronòmics, químics i biotecnològics, amb la finalitat d’optimitzar la qualitat del producte, respectant el medi ambient i la salut humana.

El Consell català de la Producció Integrada garanteix que els productes etiquetats amb el seu distintiu compleixen les normes establertes per aquest tipus de producció.