CONSTRUCCIONS DE PEDRA SECA

La presència de construccions de pedra seca al paisatge d’Ulldemolins esdevé un referent de gran valor històric i identificador per a la població.

Aquest tipus d’arquitectura es troba a les cabanes de volta, unes construccions allunyades del nucli urbà que feien la funció de cobert per desar-hi els estris i on els pagesos romanien durant els llargs períodes de les collites; als marges que formen bancals, els quals ajuden a delimitar parcel·les i a optimitzar les tècniques de conreu, i als bassots, uns dipòsits per emmagatzemar l’aigua de la pluja.

Aquestes construccions s’han integrat perfectament en els paisatges agrícoles i ramaders de la zona, dominats, sobretot, per l’olivera, la vinya i l’ametller, i on romanen plenament adaptats al sòl i al clima.